Bærekraft i matproduksjon
står høyt på vår agenda

Bærekraftig matproduksjon

Bærekraftig matproduksjon handler om flere ting. Blant annet handler det om at dagens produksjon ikke skal påvirke kommende generasjoners mulighet til å produsere tilstrekkelig mengde mat i fremtiden.

I praksis betyr det for eksempel at bøndene drifter produksjonsarealer på en slik måte at de ikke forringes. Dyrøymat er opptatt av slike forhold når vi velger leverandører til våre ferdigretter.

Lokal matproduksjon er bærekraftig

FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO, hevder at et bærekraftig kosthold er et kosthold som har lav innvirkning på miljøet og som bidrar til mat- og ernæringssikkerhet og et sunt liv for nåværende og fremtidige generasjoner.

For at vi skal kunne spise oss mette må vi ressursene fordeles og vi må ta vare på maten vi produserer på en bedre måte enn i dag. Lokal matproduksjon er en av løsningene. Forvaltning av jordbruk, skog og fiske på en bedre måte er en annen løsning.

Dyrøymat bruker kun lokale råvarer i sin matproduksjon.

Emballasje og bærekraft

Måltidsløsninger i ferdig porsjonerte måltider reduserer matsvinn. Andelen husholdninger med kun én person øker i Norge og for mange er det en helt klar fordel å kjøpe en av våre ferdiglagde tradisjonsretter istedenfor å kjøpe alle råvarene og deretter lage maten selv.

I et matsvinnperspektiv vil denne typen forpakninger begrense matsvinnet i husholdningene.

Lokale leverandører sikrer
god og bærekraftig produksjon

Kortreist tradisjonsmat Fra Nord

Samtlige av våre leverandører har et lavt klimaavtrykk, og har fokus på å redusere avtrykket ytterligere. Kort avstand fra leverandører til vårt produksjonskjøkken bidrar til mindre karbondioksid (CO2) og vår produksjon har dermed et lavt karbonavtrykk.

Dyrøymat ser alltid etter miljøvennlige alternativer ved innkjøp av emballasje, trykksaker og annet utstyr.

Har du innspill til hvordan vi kan forbedre vårt arbeid med å redusere vår innvirkning på klima og miljø hører vi gjerne fra deg.

Kortreist mat er
bærekraftig