Vi vet at mat er en viktig del av omsorgstilbudet for en kommune / institusjon.

Vi er derfor behjelpelig med å hjelpe i gang nye kunder, enten vi avlaster i ferie/høytid eller vi er aktuell for faste leveranser.

  • Informasjon til ulike grupper av beslutningstakere, brukere, ansatte mv.
  • Veiledning/ rådgivning i forhold til organisering av kjøkkendrift i forhold til omlegging til post/mottakskjøkken.
  • Veiledning i forhold til utstyrsanskaffelse og kontakt med leverandører.
  • Opplæring/ oppfølging i implementeringsfasen
  • Veiledning i forhold til utvikling av IK Mat -system.

Tilbake til artikkel